: Cloud Pillow Studio

: A group of Illustrators and Comic Artists

: Ha Noi, Vietnam

Biography

Được thành lập từ tháng 9 năm 2014, trải qua gần 2 năm hoạt động, dù Cloud Pillow Studio hiện tại vẫn đang là một studio non trẻ nhưng đã có nhiều hoạt động trải dài trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau với hàng trăm dự án lớn nhỏ của mỗi thành viên. Từng bước, studio đã và đang có những bước tiến vững chắc nhất định, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ sau này.

Contact Information:

Facebook: https://www.facebook.com/cloud.pillow.studio

Phone number: (+84) 1666573886

Email: nmduc.iper@gmail.com

Members

Nguyễn Minh Đức (Art Director, Illustrator, Concept Artist)

Nguyễn Minh Đức (Art Director, Illustrator, Concept Artist)

Style: Realistic, Cartoon, Illustration

Trần Xuân Đức (Game Artist)

Trần Xuân Đức (Game Artist)

Nickname / Họa Danh: Xiao Duc

Nguyễn Hồng Anh ( Illustrator )

Nguyễn Hồng Anh ( Illustrator )

Nickname / Họa Danh: Noh.AStyle

Style: Illustration

Nguyễn Tố Uyên ( Illustrator )

Nguyễn Tố Uyên ( Illustrator )

Nickname / Họa Danh: Wazza Pink

Style: Illustration

Đặng Nam Phương ( Illustrator, Animator )

Đặng Nam Phương ( Illustrator, Animator )

Nickname / Họa Danh: Pé Phụng

Style: Cartoon, Illustration

Trần Thanh Hà ( Graphic Designer, Illustrator )

Trần Thanh Hà ( Graphic Designer, Illustrator )

Nickname / Họa Danh: Hà Trần

Style: Illustration

Nguyễn Đăng Lợi ( Illustrator, Concept Artist )

Nguyễn Đăng Lợi ( Illustrator, Concept Artist )

Nickname / Họa Danh: GrWolf

Style: Realistic, Cartoon, Illustration

Dương Thị Bình Minh ( Illustrator )

Dương Thị Bình Minh ( Illustrator )

Nickname / Họa Danh: Meo Ngu

Style: Illustration

Lâm Hoài Phương ( Illustrator )

Lâm Hoài Phương ( Illustrator )

Nickname / Họa Danh: Lâm - xXxsai

Style: Illustration

Bùi Xuân Khánh ( Senior Manager )

Bùi Xuân Khánh ( Senior Manager )

Nickname / Họa Danh: Nước Lạnh