'The People Who made me Children's book

The People Who made me 
Tác giả: Troy Hallewell

Một cuốn sách bài thơ về các thế hệ đi trước, khai phá ra các vùng đất cũng như những nơi xa xôi hơn trong vũ trụ, với mong muốn nuôi dưỡng lòng biết ơn của thế hệ trẻ sau này.

Năm xuất bản: 2015
Xuất bản: Snaggletooth Publishing, Mỹ
Hình thức: Kindle và bìa cứng
Đặt mua online: Amazon
Trang chủ:  link