Đại học thì có gì ?

Đại học thì có gì là một ấn phẩm thú vị kể vể cuộc sống sinh viên dưới con mắt của tác giả Hà Trần thành viên của Cloudpillow Studio, sách được dự kiến phát hành bởi Nhà sách Phương Nam trong năm 2017