English learning series

Trong năm 2016 Cloudpillow Studio có cơ hội được hợp tác minh họa cho series dạy tiếng Anh cho trẻ em của Rise Education Korea, series gồm những truyện ngắn dí dỏm vui tươi với những bài học cuộc sống phù hợp cho trẻ em.