Veggie Vero & the Sandwich Imposter

Veggie Vero là một anh hùng chuyên ăn chay sống ở thị trấn KalesVille. Khi những người bạn động vật của cô bé cảm thấy được sự nguy hiểm, Veggie Vero xuất hiện và bảo vệ chúng. Ở KalesVille, cứu giúp các loài động vật chính là giáo dục về cuộc sống không có bạo lực. Veggie Vero khuyến khích những đứa trẻ ăn chay sống cuộc sống từ bi và soi rọi con đường cho những người chưa ăn chay khác đi theo. Đây là tập đầu tiên của series Veggie Vero.

Link amazon