Vẽ về hát bội

Vẽ Về Hát Bội là một dự án nghệ thuật phi lợi nhuận với hy vọng truyền cảm hứng mới về nghệ thuật Hát Bội truyền thống của Việt Nam.