Cuddle bear and me

Cuddle bear and me là một dự án vẫn trong giai đoạn thực hiện của họa sĩ Noh.A Nguyễn Hồng Anh, các bạn có thể theo dõi trên fanpage của Cloudpillow về những thông tin mới nhất của dự án.